پایه رولیک

پایه رولیک

همه چیز درباره پایه رولیک یکی از اجزای نوار نقاله ها پایه رولیک ها هستند که رولیک‌ها روی آن  قرار می‌گیرند به معنای دیگر برای ثابت نگه داشتن رولیک به عنوان یک نگهدارنده که جهت حمل بار می باشد از پایه های رولیک به شیوه های مختلف می توان استفاده کرد. طرز قرار گرفتن آن‌ها به…