پایه رولیک

پایه رولیک یکی از اجزای نوار نقاله ها پایه رولیک ها هستند که  رولیک ها روی آن  قرار می گیرند .طرز قرار گرفتن ولیک ها به روی پایه رولیک ها متفاوت است چون به نوع نوار نقاله بستگی دارند . وقتی میخواهیم یه پایه رولیک  رو انتخاب کنیم یا بسازیم  باید به شرایط زیر دقت…