رولیک استیل

رولیک استیل

معرفی رولیک استیل در رولیک پیشتاز: بیشترین کاربرد رولیک استیل در کارخانجات مواد غذایی و دارویی است. یعنی عمده تولید رولیک استیل برای استفاده در کارخانه های دارو و مواد غذایی و گشتارگاهای صنعتی است.  می توان گفت رولیک استیل به علت  روان بودن و سبک بودن در تمامی کارخانه های شویندگی،دارویی ، فرودگاه و……