رولیک لاستیکی یا ضربه گیر

به دلیل این از رولیک ضربه گیر استفاده میشود، که  در هنگام کار  کردن با دستگاهدنیروی بیش از حدی  به تسمه وارد میشود .رو لیک های پلاستیکی یا ضربه گیر به علت داشتن ابعاد مختلفی از روکش های پلاستیکی با فاصله های زیادی کنار هم قرار میگیرند وازایجاد  آسیب دیدگی وضربه در رولیک های رفت…