رولیک دنده ای زنجیری

رولیک دنده زنجیره ای یکی از انواع دیگر رولیک ها مدل دنده دار آن ها است که آن را رولیک دنده زنجیری می نامند. این نوع رولیک ها نسبت به سایر رولیک های دیگرکاربرد کمتری دارند و بیشترین کاربرد را در ساخت دستگاه های نوار نقاله غلطکی دارند. رولیک های دنده  زنجیری ساختار کلی یکسانی…