رولیک تعویضی با جوش

رولیک تعویضی با جوش رولیک تعویضی با جوش دارای عمرمفیدتر و بیشتر ی نسبت به رولیک های معمولی پرسی دارد چون رولیک های تعویضی با جوش چون از کیفیت بالا یی برخوردار هستند . رولیک  های تعویضی را می توان در نوع های مختلف مثل رولیک های  لاستیکی ، ضربه گیر و تفلنی در در…