رولیک استیل

رولیک صنعتی استیل: بیشترین کاربرد رولیک استیل در کارخانجات  مواد غذایی و دارویی است .یعنی عمده تولید رولیک استیل برای استفاده در کارخانه های دارو و مواد غذایی و گشتارگاهای صنعتی است.  می توان گفت رولیک استیل به علت  روان بودن  و سبک بودن در تمامی کارخانه های شویندگی،دارویی ، فرودگاه و… مورد استفاده قرار…